Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BSGW)

Tariefberekeningen

Als klant van VyZyr had BSGW behoefte om hun maar liefst 29 deelnemende gemeenten op een éénduidige wijze te adviseren over de vaststelling van de tarieven onroerende zaak belasting (OZB). VyZyr kent hiervoor een module en BSGW heeft de experts van ZYGHT gevraagd haar te ondersteunen bij het gebruik van deze module. Hiermee zorgt BSGW voor een duidelijk en op actuele gegevens gebaseerd advies voor de OZB tarieven van vrijwel alle Limburgse gemeenten.

Doelstelling

Goede tarieven voor de onroerende zaak belasting.

Resultaat

Goed vooruitZYGHT. Dit is een lopend project.

Meer weten? Neem contact op met onze expert Harold Vanhommerig.

neem contact op