Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Leegstand bij bedrijven

Bij belastingorganisaties staat rechtmatigheid hoog in het vaandel. Aanslaan wat aangeslagen moet worden. Betrouwbare gegevens zijn daarbij essentieel. Daarvoor gebruikt een belastingorganisatie meerdere bronnen. Voor de gegevens van bedrijven is het Handelsregister een belangrijke bron. Bedrijven schrijven zich in het Handelsregister in op een bepaald adres, zijn daarmee gebruiker van het betreffende object en moeten worden aangeslagen voor de gebruikersheffingen. Geen inschrijving in het Handelsregister betekent (administratieve) leegstand.

BSR heeft samen met de experts van ZYGHT een project uitgevoerd waardoor de belastingadministratie is bijgewerkt vanuit het Handelsregister. Inclusief het toetsen van de juiste hefmodellen, het verwerken van de uitsluitingen en vrijstellingen en het opwerken van de maatstaven. Daarmee is de bedrijvenadministratie weer synchroon met het handelsregister. BSR gaat hierin zelfs nog verder door het raadplegen van andere bronnen die onterechte leegstand aan het licht brengen.

Doelstelling

De leegstand in de belastingadministratie synchroon met het handelsregister.

Resultaat

Binnen 2 maanden een opgeschoonde administratie waar BSR mee verder kan.

Meer weten? Neem contact op met onze expert Erik Hofsteenge.

neem contact op